طرح جدید اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین

طرح جدید اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین


رویترز گزارش داده اعضای اتحادیه اروپا اقداماتی را برای دور زدن حق وتو مجارستان در این اتحادیه برای تداوم حمایت‌هایش از اوکراین در نظر گرفته‌اند. بر اساس پیشنهاد اتحادیه اروپا، کشورهای این اتحادیه می‌توانند در قالب تنظیم بسته‌های کمکی، به اوکراین ۵۰میلیارد یورو معادل 53.4میلیارد دلار کمک کنند، حتی اگر مجارستان بخواهد کمک به اوکراین را وتو کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه