جدول 8779

جدول 8779


​​​​​​​افقی:

 1. کتابی درباره تاریخ شاهان هند از دوره غزنویان تا سلطنت اکبرشاه، به فارسی و از کتاب‌های تاریخی قرن دهم هجری در هندوستان 2. حرف پیروزی – سدراه – نومید – شهری در خراسان جنوبی 3. صدای بم مرد - کودک کودکانه – میوه دوسره – گوشت ترکی 4. غذای کفش - یانکی 5. عضو شنای ماهی – عقبی – درخت تسبیح 6. به‌مشقت افتاده - کلمه‌ای در مقام پرسش – از ماشین‌آلات کشاورزی 7. لنگه در – تخته‌های چوبی زیر ریل راه‌آهن – توهین‌کردن 8. درخت انگور – وسیله – فرزندفرزند – حیوان عظیم‌الجثه 9. از وسایل آتش‌بازی – گیاه دارویی و ادویه‌ای پرخاصیت که از جنوب‌شرق آسیا به غرب راه یافت - آزاد 10. ستون – صدویازده – پیمان ناقلا 11. قطعه چوب مثلثی شکل - همرای – بخت و اقبال 12. کمک‌غذایی که از بادمجان کوبیده و سرکه درست می‌شود - میوه کال 13. اسم ترکی – جسد – سیاه‌رنگ – فلز چهره 14. کویر مرکزی ایران – مجرای تخلیه فاضلاب – خشک‌مزاج – نت میانی 15. نهنگ سفید – این حلال غیرقطبی از پالایش نفت‌خام بدست می‌آید

عمودی:
 1. پیشوای مذهبی زرتشتی – متوجه – اجرای فرم در ووشو 2. پدربزرگ – یار داستانی رابعه – هر گردی که آن نیست 3. پرسش – پوشش کف یک محوطه - مایه آهنگ 4. انحنا – دوستی – سریع‌ترین پرنده جهان 
5. ظرف پلاستیکی دهان‌گشاد – مسافر- روکش کاشی و سرامیک 6. همدم – گودال - دائمی 
7. نفرین‌کردن - اندام مصنوعی - عید ویتنامی – دوست‌داشتن 8. نام پسرانه وطنی - جاهل 9. گشاده – شیره خرما – گیره مو یا امثال آن - لوکس 10. ضدعفونی – بیماری مسری خطرناک – شهر نیروگاه شمالی 11. منتسب به ریه – بیهوده – شک و گمان 12. لاغر – ترمز کشتی – حیوان باوفا 13. شکل ساده هندسی – زیاده‌روی در مصرف چیزی – شهر و تیم فوتبال فرانسوی 14. زمین موات – کاشف قانون جاذبه عمومی زمین – پایداری برسر پیمان 15. از انواع دوگانه ترمز خودرو – نمایشنامه‌ای تراژیک از شکسپیر – دیگ دهان‌گشاد

برچسب ها :
ارسال دیدگاه