من عمل بما يعلم علمه الله ‏ما لا يعلم 

من عمل بما يعلم علمه الله ‏ما لا يعلم 


هر كه به آنچه مى‏داند عمل كند، خداوند آنچه را نمی‌داند به او یاد می‌دهد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه