بازنگری در طرح تفصیلی بجنورد

بازنگری در طرح تفصیلی بجنورد


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: بازنگری طرح تفصیلی شهر بجنورد در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شد و بر این اساس این طرح دو سال زودتر از موعد مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
مهدی رشیدی عنوان کرد: طرح تفصیلی شهر بجنورد که قرار بود در سال ۱۴۰۴ بازنگری شود، با توجه به نیازهای شهری از جمله توسعه عمودی، دو سال زودتر از موعد مطالعه و بازنگری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: آخرین اصلاحات مربوط به طرح تفصیلی شهر بجنورد چند سال پیش انجام شد و در آن، ضوابط شهرسازی در بافت میانی و حاشیه‌ای شهر متفاوت دیده شده بود؛ اما 
بر اساس بازنگری جدید، ضوابط در تمام نقاط شهر یکپارچه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: با بازنگری طرح تفصیلی شهر بجنورد، امکان الحاق به محدوده شهر و نیز افزایش تراکم در ساخت و سازها امکان‌پذیر خواهد شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه