ارسال ۷۰ اثر به سی و سومین جشنواره استانی تئاتر خراسان‌رضوی 

ارسال ۷۰ اثر به سی و سومین جشنواره استانی تئاتر خراسان‌رضوی دبیر سی و سومین جشنواره استانی تئاتر خراسان رضوی (رضوان) گفت: ۷۰اثر در مهلت مقرر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که حدود نیمی از آثار رسیده متعلق به گروه‌های نمایشی مشهد است.
محمد جهان ادامه داد: پس از مشهد با ۳۷ اثر، شهرستان‌های تربت حیدریه و سبزوار هر کدام با ۶ اثر بیشترین سهم را از آثار ارسال شده به سی و سومین جشنواره استانی تئاتر خراسان رضوی داشته‌اند.
وی افزود: بازبینی آثار ارسال شده به این جشنواره توسط هیئت بازبین تا پایان هفته نخست آبان ماه به اتمام می‌رسد و مراسم پایانی سی و سومین جشنواره استانی تئاتر خراسان رضوی ۲۰ آبان ماه برگزار خواهد شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه