از تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چه خبر؟

از تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چه خبر؟

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای اجرای طرح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حدود 10 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم بوده و ردیف اعتبار برای انجام آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال نشده است؛ در نتیجه این طرح سال آینده هم اجرا نمی‌شود.

ارسال دیدگاه