امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده


شاکر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: ۱۵ مهر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۲ است. مؤدیان مالیاتی از طریق سایت
 my.tax.gov.ir 
مکلف به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن هستند. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه