بندگی راه مستقیم است

بندگی راه مستقیم است


 متأسفانه ما تفقه نداریم. نماز می‌خوانیم اما نمی‌دانیم با چه کسی حرف می‌زنیم؟ چه می‌خواهیم؟ در نماز از خدا چه می‌خواهیم؟ «إهدنا الصراط المستقیم» خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. آن راهی که مرا به هدف و مقصد می‌رساند، کدام است؟
خودش جواب داده؛ می‌فرماید: «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط المستقیم» این راه مستقیم است، بندگی کنید و همین بندگی راه مستقیم است.
بندگی این است [دربرابر] هر چه خدا بگوید، تسلیم مطلق است و چشم می‌گوید و اگر غیر از این باشد، بندگی نکردی. ما بارها این را در نمازمان می‌گوییم اما عمل نمی‌کنیم، نمی‌خواهیم. او خدای ماست که رب‌العالمین است و راه را به ما گفته، اینکه چگونه به مقصد برسیم اما ما قبول نمی‌کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه