کافه هنر

مقاله

کافه هنر

حسین انفرادی

  در جوامع مختلف سرود به عنوان یکی از کاربردی‌ترین ابزار هنر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت سرود که به شکل گروهی صورت می‌گیرد، اعضا به طور درونی و با علاقه، خود را متعلق به آن می‌دانند و بین اعضا پیوند‌های احساسی نسبتاً قوی به وجود می‌آید. سرود با ایجاد انواع احساس‌ها می‌تواند روی روابط و ساختار اجتماعی تأثیر دگرگون‌کننده‌ای بگذارد. این فعالیت مشترک موجب همبستگی و وحدت اجتماعی شده که در نهایت برای پایداری و کارایی یک نظام اجتماعی بسیار اساسی است. سرود برای مردم مایه حرکت و دارای مفاهیم و مضامین گسترده‌ای است و در صورت بهره‌گیری از اندیشه‌های اسلامی انقلابی و مفاهیم تربیتی در تولید و اجرای سرود‌ها، ضمن تأثیرگذاری و ایجاد ساختارهای قوی در مشارکت‌های اجتماعی، آثار ماندگار و جاودانه‌ای خلق خواهد شد.

برچسب ها :

کافه هنر

مقاله

ارسال دیدگاه