نقش تبلیغ در پیشرفت اسلام

نکته‌ها/ آیت الله مکارم شیرازی

نقش تبلیغ در پیشرفت اسلام


یکی از مسائل مهم در تاریخ اسلام، پیشرفت سریع اسلام در دنیاست. مورخان بزرگ وقتی وارد این بحث شده‌اند هر کدام علتی را ذکر کرده‌اند اما بعضی از مستشرقان و محققان تاریخ می‌گویند با همه دلیل‌هایی که برای پیشرفت سریع اسلام ذکر شده تا جایی که در عرض 100 سال توانست بر قسمت عمده دنیای متمدن امروز سلطه پیدا کند، دلیلش بر ما روشن نیست و جزو معماهاست. منظورم این است دشمنان اسلام برای اینکه عظمت این پیشرفت را نادیده بگیرند یا اهمیتش را کم کنند، می‌گویند اسلام با زور شمشیر پیش رفته و به این وسیله می‌خواهند جامعه خودشان را اغفال کنند که این پیشرفت سریع، طبیعی نبوده و اجباری بوده است. بنابراین معلوم می‌شود اسلام از طریق تبلیغات در دنیا پیشرفت کرد نه با زور شمشیر، اصلاً نمی‌شود دین را با شمشیر جلو برد، دین یک عقیده قلبی است، عقیده قلبی را که نمی‌توان با شمشیر تغییر داد.به هرحال نقش تبلیغ را در پیشرفت اسلام فراموش نکنید، اسلام همیشه به این وسیله پیشرفت کرده و دنیای امروز هم دنیایی است آماده پذیرش.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه