بکاول؛ داروخانه داروهای گیاهی تربت‌حیدریه

بکاول؛ داروخانه داروهای گیاهی تربت‌حیدریه


روستای بکاول 52خانوار ساکن و دائمی و 100 خانوار غیرساکن دارد. یکی از مشاغل و کارهایی که اهالی به آن مشغول هستند، تولید و آماده‌سازی گیاهان دارویی است، از این رو بکاول را به نام «داروخانه گیاهان دارویی» تربت حیدریه هم می‌شناسند، این روستا نیاز تربت حیدریه را به گیاهان دارویی مختلف برطرف می‌کند و از این رو شایسته این عنوان است. ضمن اینکه بافت پلکانی و قدیمی روستا موجب شده عده‌ای به آن لقب ماسوله خراسان بدهند. برای نام بکاول هم چند معنی ذکر کرده‌اند که بزرگ، ریش‌سفید و خان‌سالار از جمله آن‌هاست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه