پلی برای اتصال چین به اروپا از طریق ایران

مزایای احداث پایگاه ریلی سرخس؛

پلی برای اتصال چین به اروپا از طریق ایران

جنگ اوکراین، تجارت ریلی و جاده‌ای چین از مسیر روسیه را مختل کرده و راه چاره آن، جایگزینی مسیر ریلی آسیای مرکزی- ایران- ترکیه برای دستیابی به بازار‌های اروپاست.


رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس به ایرنا گفت:‌ با ساخت این پایگاه در سرخس به زودی واگن‌های حمل بار چینی بدون بارسپاری و از طریق ریل ایران به ترکیه و سپس به اروپا رهسپار می‌شوند.
محمدرضا برهمند افزود: مکان پایگاه تغییر بوژی (محور) مورد نظر در ایستگاه راه‌آهن بین‌المللی سرخس است و تأمین این زیرساخت، دسترسی چین به خطوط ریلی اروپا را میسر می‌کند.
وی گفت: زمین مورد نظر به مدت سه سال به منظور اجرای این طرح در اختیار شرکت مزبور قرار می‌گیرد.
رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزود: هر مجموعه‌ای را که بخواهد اقدامی در این منطقه ویژه انجام دهد، به سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود ترغیب می‌کنیم و این مسئله موجب می‌شود شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را متعلق به خود بدانند و همین سبب امنیت سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
منطقه ویژه اقتصادی سرخس در جوار نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد قرار دارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه