سئل الرضا(ع) عن السفله، فقال(ع): من کان له شی‌‌ء یلهیه عن الله 

سئل الرضا(ع) عن السفله، فقال(ع): من کان له شی‌‌ء یلهیه عن الله 


از امام رضا(ع) سؤال شد: سفله کیست؟
 فرمود: آنکه چیزى دارد که از خدا بازش دارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه