جدول 8612

جدول 8612


افقی 
 1. این کتاب سر سفره هفت‌سین تمامی ایرانیان حضور دارد – خون‌گیری 2.چهره – ادویه پرکاربرد هندی – سینمای فاجعه آبادان - روشنایی 3.  آدم پرشور - دیدنی نظامی - بازپرس 4. دریاچه‌ای در حمام – پول‌فروش – ساز مثنوی – شب روستا 5. ناسزاگویی - ماهر و چیره‌دست 6.تنبل جالیزی – شب چله – شلتوک 7. سودای ناله – در حال حاضر مدیرعاملی این شبکه اجتماعی را ایلان ماسک برعهده دارد - درواقع شکر است 8. نام کوچک فدرر ، تنیسور مشهور سوئیسی – پسوند شباهت – دشنام - رهانیدن 9. تاآن میزان - شمارگان – رودخانه اروپایی 10. سرودخوانی – اعلامیه - مار عظیم‌الجثه خطرناک 11. خانم مینو غزنوی ، صداپیشه این خانم در پویانمایی ماجراهای گالیور بودند  – ضمیر احترام 12. مخفف اگر – ضمیر درون – اسرافکار – بریدن شاخه‌های زاید درختان 13.کره خاکی – فراخی - سوغات 14. سوره مردم – برنج پخته – کجاوه – یکی از دوجنس 15. برابر فارسی کارمایه را برایش برگزیدند – از حبوبات به رنگ سبز که در طبخ بعضی غذاها کاربرد دارد

عمودی
 1. پرتگاه میان کوه – صیاد - شهری در استان لرستان 2. اسباب‌بازی پرنوسان – مدخل غذا به دهان - دستور 3. ملاح – ستیزه – درخت تسبیح 4. حساب اینترنتی – نوعی سنگ متخلخل ساختمانی 5. قوت لایموت – آوای گربه – پیمان ناقلا – عدد دایره 6. آزمند – زبان‌کشیدن روی سطحی – حیات – نت بیماری 7. صوت ندا – خنک‌کننده موتور خودرو در گویش خودمانی - از حواریون حضرت عیسی(ع) 8. دریچه هوای موتور خودرو – زن نومید 9. نکته‌سنجی – فائز – خدای درویش 10. شهر جشنواره – مایع دباغی – بچه گوسفند – پایین‌آمدن 11.درک‌کردن – پنبه‌زن – تناوب زراعی - مقصود 12. مجسمه‌ساز ایتالیایی خالق «هاتف پارسی» - کوچنده 13. دریغ و حسرت – پسر کوچک فریدون در شاهنامه – دیوار قلعه 14. پراکنده‌شده – زرد در گویش بچه اردبیل – ابزار تزریق دارو 15. کمرشکن – کشور ویت‌کنگ‌ها – کبک مشهور

برچسب ها :
ارسال دیدگاه