آمارهای خواندنی حرم مطهر در نوروز 1402

آمارهای خواندنی حرم مطهر در نوروز 1402


 در شب تحویل سال، 10 هزار خادم رضوی و 40 هزار خادمیار در خدمت زائران نوروزی هستند. 
حرم مطهر رضوی با 153 هزار بوته و شاخه گل، گل‌آرایی شده است. 
20 تا 24 المان نوروزی، زیبایی صحن‌های آزادی، انقلاب، جمهوری و گوهرشاد را کامل کرده‌اند.
حرم مطهر با استفاده از 28 هزار متر ریسه، نورآرایی شده است.
کتیبه‌های ویژه سال نو در بالای ایوان‌ صحن‌های مرکزی حرم مطهر نصب شده است. 
عطرافشانی حرم مطهر رضوی با 400 لیتر عطر مرغوب انجام می‌شود. 
در ساعت ‌تحویل سال 230 هزار مترمربع فرش در حرم مطهر پهن خواهد بود به گونه‌ای که 80 درصد صحن‌های حرم مفروش می‌شود.
در روزهای نخست نوروز، روزانه 190 هزار استکان چای میان زائران توزیع می‌شود. 
پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی چند برابر شده و از 11 به 57 پایگاه افزایش یافته است و  38 آمبولانس در حریم حرم مطهر مستقر هستند.
ظرفیت دفاتر امانات حرم مطهر رضوی از 7 هزار به 22 هزار شیء افزایش یافته است.
9 دفتر پیداشدگان حرم مطهر رضوی به صورت
 24 ساعته در ایام نوروز فعال خواهند بود.
2هزار و 500 صندلی چرخدار و 80 زائربر برقی آماده ارائه خدمات به زائران سالمند و کم‌توان در ایام نوروز خواهند بود. 
در شب تحویل سال‌ 80 ون برای جابه‌جایی زائران در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر پیش‌بینی شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه