حکمرانی در حوزه ریال/ سواد اقتصادی

حکمرانی در حوزه ریال/ سواد اقتصادی

حکمرانی در حوزه ریال یعنی حاکمیت برای اداره کشور از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی ایجاد می‌کند، استفاده کند.


در واقع تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کند و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد مناسب در نظام‌های بانکی و مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که ‎‌تراکنش‌های خارج از نظام بانکی را محدود کند همچنین از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه در ارتباط با هر تراکنش بانکی مطلع باشد، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ بالا، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است و نیز بتواند با استفاده از اطلاعات بدست آمده در راستای دستیابی به حقوق عامه اعم از دریافت مالیات قانونی و همچنین جلوگیری از اقدام‌های مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدام‌های تروریستی) و اعمال سوداگرانه پیگیری‌ها و اقدام‌های لازم را انجام دهد. 

​​​​​​​

برچسب ها :
ارسال دیدگاه