ترجمه/ مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم سیپری

ترجمه/ مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم سیپری


​​​​​​​در حالی که انتقال تسلیحات بین‌المللی در سطح جهانی 5/1درصد کاهش یافت، واردات تسلیحات عمده توسط کشورهای اروپایی بین سال‌های 22-2013 به میزان 47درصد افزایش یافت. واردات تسلیحات در آفریقا (40درصد)، قاره آمریکا (21درصد)، آسیا و اقیانوسیه (7/5درصد) و خاورمیانه (8/8درصد) کاهش یافته است، اما واردات به شرق آسیا و برخی کشورها و عمدتاً در مناطقی با تنش ژئوپلتیکی بالا به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جدید مربوط به انتقال تسلیحات جهانی که توسط مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم سیپری منتشر شد، سهم ایالات متحده از صادرات تسلیحات جهانی از 33 به 40درصد افزایش یافت در حالی که روسیه از 22 به 16درصد کاهش یافت. پیتر دی ویزمن، محقق ارشد سیپری گفت: «حتی با کاهش انتقال تسلیحات در سطح جهانی، در اروپا به دلیل تنش‌های بین روسیه و سایر کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته است. به دنبال حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی می‌خواهند تسلیحات بیشتری را با سرعت بیشتری وارد کنند».

برچسب ها :
ارسال دیدگاه