سهام تودلی/ سواد اقتصادی

سهام تودلی/ سواد اقتصادی


​​​​​​​دولت قصد دارد  سهام دولتی و تودلی خودروسازان را واگذار کند. سهام تودلی به زبان ساده به این معنی است که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. به این ترتیب سهام آن شرکت، سهام تودلی خودروساز محسوب می‌شود. 
خودسهام‌داری نیز به این معناست که سایپا و ایران‌خودرو در سال‌هایی که رونقی در تولید و فروش خودرو داشتند به جای اینکه نقدینگی خود را صرف ارتقای کیفیت، توسعه محصول و... کنند اقدام به خودسهام‌داری کرده‌اند. 
در حال حاضر ۴۰درصد سهام سایپا در اختیار شرکت‌های تابعه خودش است و ۱۷درصد سهام در اختیار دولت است.  شبیه همین وضعیت را در ایران‌خودرو داریم، ۲۴درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو قرار دارد و ۱۰درصد در اختیار شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و بقیه با درصدهای کمتر در اختیار دیگران قرار دارد که جمعاً ۲۴ درصد در اختیار مدیرعامل ایران‌خودرو است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه