اختصاص ۲۰۰ تُن آرد کشیک نوروزی

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ۲۰۰ تُن آرد کشیک برای پاسخ به نیاز نوروزی مسافران و مردم استان به نان اختصاص یافت. احمد نامور به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این سهمیه به نانوایان کشیک شهری و روستایی استان برای پخت در ساعات تعیین شده اختصاص پیدا کرد. وی با بیان اینکه این نانوایی‌ها در مکان‌های پرتردد شهرها فعال هستند، گفت: با اختصاص آرد کشیک نوروزی تلاش شده برای تأمین نان مورد نیاز مسافران عبوری از استان مشکلی ایجاد نشود. سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: اکنون هزار و ۳۱۱ واحد نانوایی در استان فعالیت دارند که ماهیانه حدود 8 هزار و ۳۰۰ تُن آرد مصرف می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه در آستانه نوروز، نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها افزایش یافته است، به نانوایی‌ها هشدار داد سهمیه آرد دریافت شده را به طور کامل برای پخت استفاده کنند. نامور گفت: نانواها حق ندارند بیشتر یا کمتر از میزان سهمیه دریافت شده، پخت کنند. سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ذخیره گندم در استان مناسب است و هیچ مشکلی در این‌باره و نیز در تأمین آرد و نان نداریم.

اختصاص ۲۰۰ تُن آرد کشیک نوروزی

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ۲۰۰ تُن آرد کشیک برای پاسخ به نیاز نوروزی مسافران و مردم استان به نان اختصاص یافت.


احمد نامور به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این سهمیه به نانوایان کشیک شهری و روستایی استان برای پخت در ساعات تعیین شده اختصاص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه این نانوایی‌ها در مکان‌های پرتردد شهرها فعال هستند، گفت: با اختصاص آرد کشیک نوروزی تلاش شده برای تأمین نان مورد نیاز مسافران عبوری از استان مشکلی ایجاد نشود.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی افزود: اکنون هزار و ۳۱۱ واحد نانوایی در استان فعالیت دارند که ماهیانه حدود 8 هزار و ۳۰۰ تُن آرد مصرف می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه در آستانه نوروز، نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها افزایش یافته است، به نانوایی‌ها هشدار داد سهمیه آرد دریافت شده را به طور کامل برای پخت استفاده کنند.
نامور گفت: نانواها حق ندارند بیشتر یا کمتر از میزان سهمیه دریافت شده، پخت کنند.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: ذخیره گندم در استان مناسب است و هیچ مشکلی در این‌باره و نیز در تأمین آرد و نان نداریم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه