علی بیت‌اللهی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

علی بیت‌اللهی

علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور می‌گوید: از نظر گستردگی و میزان نرخ فرونشست زمین، جزو چهار کشور نخست دنیا هستیم؛ به طوری که از 609 دشت ایران، وضعیت 400 دشت بحرانی است. ضمن آنکه در 209 دشت دیگر نیز فرونشست زمین در حال وقوع و در کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان و کرمان نیز این پدیده رو به افزایش است.
125 شهر بزرگ و متوسط کشور روی زون‌های فرونشستی در کشور قرار دارند و حدود 25 میلیون نفر از جمعیت ما در این منطقه‌ها زندگی می‌کنند که این مهم اهمیت پرداختن به فرونشست زمین را بیش از پیش آشکار می‌کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه