اصلاحیه ‌ای بر یک گفت‌وگو

اصلاحیه ‌ای بر یک گفت‌وگو

در گفت‌وگو با شهین ابراهیم‌زاده پزشکی که روز چهارشنبه مورخ 3 آذر در همین صفحه منتشر شده بود، عنوان «مسئول کارگاه طراحی و تزئینات لباس» به اشتباه درج شده بود در حالی که ایشان مسئول کارگاه ظریف‌دوزی سریال سلمان فارسی هستند و طراح لباس این پروژه خانم منصوره یزدان‌جو 
می‌باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه