ان للقلوب صداء کصداء النحاس، فاجلوها بالاستغفار

ان للقلوب صداء کصداء النحاس، فاجلوها بالاستغفار


​​​​​​​دل‌ها نیز همچون مس زنگار می‌بندند پس آن‌ها را با استغفار صیقل دهید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه