زینوا مجالسکم بذکر علی

زینوا مجالسکم بذکر علی


همایش‌ و محافل خود را با ذکر و یاد علی(ع) مُزیّن کنید. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه