دعا اصول و قاعده دارد

دعا اصول و قاعده دارد

حجت الاسلام ماندگاری  


دعا کردن هم، روش و مدل دارد. در استجابت دعا سه تا مقدمه داریم: یکی اینکه نگاهمان را وسیع کنیم. بدانیم خدا می خواهد ما را بزرگ کند، رشد بدهد و ما به اندازه ابدیت قد بکشیم. یکی دیگر اینکه حواسمان باشد قرارنیست خدا خودش را با ما تنظیم نکند، بلکه ما باید خودمان را با او تنظیم کنیم. پس از خدا فرمول‌ها را بپرسیم. یکی دیگر اینکه ندیدم جایی که خدا بگوید کسی را ناامید بر می‌‌گردانم. همسر شهید نعیمی، کاردار سفارت ایران در عراق که به دست منافقین شهید شد، نقل می‌کردند هر کس دستی به سوی ایشان دراز می‌کرد، نا امیدش نمی‌کرد. یا کمکش می‌کرد یا راهنمایی‌اش یا برایش دعا می‌کرد. یا به طرف پول بده یا اگر نداری به سمت کسی راهنمایی‌اش کن و اگرنمی‌توانی جلویش، برای او دعا کن. خانمش می‌گفت یک روز گفتم که این گدا و دیوانه دارد دروغ می گوید و فیلم بازی می‌کند. ایشان گفتند مگر من به خدا دروغ نمی‌گویم؟ مهم این است که او دست به‌سوی من دراز کرده است. در روایت داریم دعا سلاح مؤمن است. سلاح فشنگ هم می خواهد و فشنگ، عمل است. سلاح خشاب و فشنگ می‌خواهد، ولی ما در زمان جنگ با سلاح بی فشنگ هم اسیر گرفتیم. جوانی به مادرش گفت من خاطرخواه فلان دختر شدم... مادر گفت تو دو رکعت نماز نخوانده‌ای و این دختر پدرش صف اول نماز جماعت است... برو یک هفته‌ای مسجد ادای نمازخوان‌ها را در بیاورتا من بروم خواستگاری. پسر هم حسابی ادای نماز خوان‌ها را در آورد . موقع خواستگاری پدر دختر گفت خانم این خیلی پسر خوبی است من سجود و رکوع او را دیده‌ام... این‎ها جواب مثبت داده‌اند، پسر گریه‌اش گرفت... گفت عجب دستگاهی است... یک هفته فیلم بازی کردم، جوابم را دادند، اگر واقعاً به سمت خدا می رفتم، چکار می کردند؟
گاهی من یک تقاضایی از خدا می‌کنم و همراه تقاضایم همه شرایط آن را  هم خودم می آورم! شما از بانک هم که  تقاضای وام می‌کنید، بانک شرایطش را می‌گوید و بعد هم که شرایط را فراهم کردید آیا وام بدهد یا ندهد...حالا ما اگر از خدا می خواهیم فرزندی صالح بدهد، باید به شرایط هم دقت کنیم. آیا موقع انتخاب همسر به داشتن فرزند صالح و این خواسته از خدا فکر کردیم؟  یعنی باید در همه مراحل زندگی  شرایط استجابت دعا را فراهم کرده باشیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه