المروة ان لاتطمع فتذل و تسأل فتقل و لاتبخل فتشتم و لاتجهل فتخصم

المروة ان لاتطمع فتذل و تسأل فتقل و لاتبخل فتشتم و لاتجهل فتخصم


​​​​​​​مروّت آن است كه طمع نكنى تا ذليل و خوار نشوى و از ديگران چيزى نخواهى تا كوچك نشوى و بخل نورزى تا ناسزا نشنوى و نادانى نكنى تا براى خودت دشمن نتراشى.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه