انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندی فی الخیر

انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندی فی الخیر


همانا آمـادگى براى مـرگ دورى از حرام و بذل و بخشش در كار خير است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه