اصالت‌سنجی اسناد و نسخه‌های خطی

اصالت‌سنجی اسناد و نسخه‌های خطی


​​​​​​​اصالت‌سنجی اسناد و نسخه‌های خطی در کارگاه تخصصی که توسط واحد آموزش سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. 
استاد محمد نایب شیرازی در این کارگاه، چگونگی اصالت‌سنجی نسخه‌های خطی را به لحاظ همزمانی تولید نسخه با تاریخ مندرج در آن، تطبیق نقاشی طراحی و تذهیب در نسخه‌های هنری و همزمانی جلد خط و نقاشی در نسخه‌های هنری را مورد بررسی قرار داد.
وی شناخت اثر از روی امضا، نوع خط و سایر عوامل منتسب به یک نفر را راهی برای اصالت‌سنجی تطبیقی عنوان کرد و افزود: خط یکی از عواملی است که می‌تواند معرفی‌کننده تاریخ اثر باشد. به عنوان مثال نسخه‌ای که به خط نستعلیق کتابت شده باشد را نمی‌توان به پیش از قرن 8 هجری نسبت داد زیرا خلق این خط پس از این تاریخ اتفاق افتاده است. 
این استاد همچنین رنگ را وسیله‌ای برای بررسی تاریخی اثر دانست و گفت: رنگ نارنجی و لعاب صبر زرد هندی که مانع حشره زدن آثار است از جمله تکنیک‌هایی است که از دوران صفویه به بعد از آن استفاده می‌شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه