به دنبال تغییر شیوه افزایش دستمزد کارمندان در بودجه هستیم

به دنبال تغییر شیوه افزایش دستمزد کارمندان در بودجه هستیم

هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با بیان اینکه به دنبال تغییر شیوه افزایش دستمزد کارمندان در بودجه هستیم، گفت: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است؛ چرا که ما از یک سو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود.

ارسال دیدگاه