افزایش قیمت گاز پرمصرف‌ها در قبض دی‌ماه

افزایش قیمت گاز پرمصرف‌ها در قبض دی‌ماه

جواد اوجی، وزیر نفت گفت: از چند روز گذشته محدود کردن گاز در بخش صنایع به ویژه صنایع سیمانی را آغاز کردیم اما با سوخت مایع، جبران شده است. 
اوجی اضافه کرد: از ماه پیش در تدارک تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها، صنایع عمده و سیمانی و پتروشیمی‌ها بودیم و با محدود کردن گاز صنایع سیمانی، آن‌ها از سوخت مایع استفاده می‌کنند. به گزارش تسنیم، وزیر نفت گفت: سوخت صنایع را قطع نکردیم بلکه فعلاً سوخت آن‌ها از گاز به مایع تبدیل شده است. 
وی همچنین تصریح کرد: قطعاً آن دسته از مشترکان پرمصرفی که خارج از الگوی مصرف هستند، باید بخشی از بهای تمام شده گاز را پرداخت کنند. مشترکان پرمصرف بخش خانگی از اول آذر بر اساس مصوبه دولت، افزایش نرخ را خواهند داشت و این قبض‌ها با تعرفه جدید در دی به دست مشترکان می‌رسد. 
وزیر نفت اضافه کرد: 25 درصد از مشترکان افزون بر 50 درصد گاز را مصرف می‌کنند.

ارسال دیدگاه