برش

برش


باید جامعه‌پذیر شویم تا دین‌پذیر شویم. بهترین محیط برای جامعه‌پذیر شدن مسجد است. خدا هدایت کند آن‌هایی را که در مسجد لبخند نمی‌زنند، در مسجد مهربان نیستند، در مسجد مثل موکب‌ها، غذای نذری پخش نمی‌کنند، در مسجد تجربه یک زندگی جمعی خوب را برای افراد فراهم نمی‌کنند. کسی نباید در مسجد روی مردم فشار روانی بیاورد که تلقی غلطی از جامعه مذهبی در دیگران ایجاد شود. مسجد و هیئت باید محیطی بسیار دوستانه و صمیمی داشته باشد. یکی از علما می‌فرمود: اگر امام جماعت شدی، باید پیش از نماز جماعت در محراب رو به مردم بنشینی و با مردم گپ بزنی. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه