فراخوان چهارمین دوره «جایزه ادبی محمد قهرمان»

فراخوان چهارمین دوره «جایزه ادبی محمد قهرمان»


​​​​​​​مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی، با هدف گسترش و اعتلای زبان و ادب فارسی و به منظور پاسداشت یاد و خاطره پژوهشگر و شاعر برجسته خراسانی، فراخوان چهارمین جایزه ادبی استاد محمد قهرمان را منتشر کرد.
علاقه‌مندان می‌توانند با توجه به آیین‌نامه این جایزه، آثار خود را اعم از کتاب‌ یا رساله مقاطع تحصیلات تکمیلی که در حوزه ادبیات دوره صفویه، سبک هندی و شعر و آثار استاد محمد قهرمان در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ منتشر یا دفاع شده باشد، تا تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
جایزه نخستین دوره این فراخوان به سعید شفیعیون، مصحح کتاب تذکره نفایس ‌المآثر اثر کامی قزوینی تعلق گرفت و در دومین دوره کتاب رسائل طغرای مشهدی به تصحیح سیدمحمد صاحبی اثر شایسته تقدیر شد. همچنین جایزه سومین دوره این جایزه به خانم دکتر فاطمه رضوی اهدا شد.
نشانی دبیرخانه این جایزه ادبی؛ خراسان رضوی، مشهد، میدان پارک، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه