از خشت خشت اموال خود دفاع می‌کنیم

 از خشت خشت اموال خود دفاع می‌کنیم


به گزارش ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت: ما احساس خطر می‌کنیم، احساس می‌کنیم جریانی پشت پرده می‌خواهد درمان ما را به ناکجاآباد ببرد. به دنبال این است که مراکز ملکی ما را به مراکز آموزشی تبدیل کند. ما از خشت خشت اموال خود دفاع می‌کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه