به هیچ وجه واژه «تعطیلی» را استفاده نکنید

به هیچ وجه واژه «تعطیلی» را استفاده نکنید


محمدمهدی کاظمی، معاون وزارت آموزش و پرورش به ایسنا گفت: مکاتباتی با وزیر کشور و رئیس سازمان صداوسیما انجام دادیم مبنی بر اینکه در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته‌های اضطراری به هیچ وجه از واژه تعطیلی برای آلودگی هوا استفاده نکنند و عبارت «غیرحضوری شدن مدارس» را به کار بگیرند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه