دشمن اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نخستین سالگرد سردار شهید ایرلو:

دشمن اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است


فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم نخستین سالروز شهادت شهید حسن ایرلو با بیان اینکه کسانی به دلیل عدم فهم و خودبزرگ بینی تحت هر عنوانی حرفی می‌زنند که از مسیر مبارک ولایت فاصله بگیرند، غیر از اینکه خود را له کنند و بی اعتبار شوند سود دیگری نخواهند برد، تصریح کرد: قبلی‌ها را دیدید و اینجا جایگاه نام بردن از آدم‌های مفتضحی‌ که در مسیر آقا حرکت نکردند، نیست. هنوز فرصت باقی است، برگردید و حرف درست بزنید. به گزارش ایسنا، سردار قاآنی افزود: اینجا میدان اصلی مقاومت است و دشمن اصلی هم آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بقیه مثل عربستان تفاله و کمترین هستند و ارزش دشمن بودن ندارند و از بالا تا پایین خواهند خورد. چه آمریکا و چه اسرائیل هر روز دارند ضربه می‌خورند و هر چه فشار بیاورند این نظام کوتاه بیا نیست و قطعاً فشار را تشدید می‌کنیم. اینجا کانون تولید قدرت است نه برای خودش، بلکه برای هر انسان با شرافتی که روی کره زمین باشد مسلمان یا غیرمسلمان، اینجا کانون تعلیم و تربیت و تولید قدرت است. وی گفت: این چند روزی که آمریکا در کشور در صورت چند جوان ناآگاه تابع سیستم‌های الکترونیک و فضای مجازی پنجه انداخت، هر کسی خوب نگاه کند، می فهمد حتی این‌ها که تیر دستشان دادند و شیشه می‌شکنند، آمریکا دارد به آن‌ها هم ظلم می‌کند. این کارها برای این است که در میدان اصلی عرضه ندارند و دائم دارند شکست می‌خورند. سردار قاآنی ادامه داد: در 20 سال گذشته به برکت شهید سلیمانی ‌و یا شهید ایرلو و خیل عظیم شهدای مقاومت در هرمیدانی‌ وارد شدند در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی چنان در دهانشان زدند که هنوز دارند عقب عقب می‌روند. چند ده هزار کشته دادند و هزینه مالی کردند جز بدبختی و فضاحت چیزی بدست نیاوردند، اما این‌ها مرد نیستند که در میدان اصلی با نظام اسلامی بجنگند، می‌دانند که نمی‌توانند و در دهانشان می‌خورد. اما به دلیل نامردی که در وجود همه انسان‌های شیک، کت و شلواری و کرواتی است از آمریکا و اروپا تا در منطقه؛ چون مرد میدان اصلی جنگ نیستند و کارهای تاکتیکی‌ پست را انجام می دهند تا در رسانه‌ها خودشان را برنده نشان دهند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه