برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با اقتصاد پنهان 

برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با اقتصاد پنهان 


وزیر کشور در همایش پژوهشی اقتصاد‌پنهان گفت: برنامه‌‌ریزی برای مقابله با اقتصاد پنهان باید از کلان تا سطح‌های پایین پیگیری شده و تمام دستگاه‌ها برای مقابله با آن بسیج شوند. به گزارش ایسنا، وحیدی افزود: وقتی از اقتصاد‌پنهان صحبت می‌کنیم به ذهن مردم یک نوع بی‌ثباتی، عدم اعتماد و گسترش فساد متبادر می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه