من ارتقب الموت سارع فی الخیرات

من ارتقب الموت سارع فی الخیرات


کسی که منتظر مرگ باشد در کارهای نیک شتاب ورزد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه