جدول 8522

جدول 8522


افقی 

 1. غم و شادی بر عارف ... – برگه یادداشت 2. دیوار قلعه – تالار شیشه‌ای – پرده متحرک فلزی یا چوبی 3. تن‌پرور – زادگاه رازی – بزرگ‌تر - فریادکشیدن 4. تلفظ فرنگی یعقوب – ساده – پادگانی در تهران 5. هدایت – پیشانی – حرف هفدهم انگلیسی 6. درخت انگور – عدد فوتبالی – موتور پرقدرت روغنی که همه نوع نفت و روغن را می‌توان به جای بنزین در آن مصرف کرد 7. اندوه – سیستم و دستگاه - از چهارعمل اصلی ریاضیات 8. کوچه بی‌دررو – فوری - پرورنده 9. سالن بزرگ – تخته‌های بزرگ چوبی زیر ریل قطار - هوش 10. دل بهم‌خوردن - محنت‌کشیده – عدد روستا 11. صحرایی وسیع در مغولستان - جوان – از روش‌های کشت گیاهان و درختان 12. تعجب خانمانه - ارزیابی - عموم 13.  فلزی که در ساخت ظروف ارزان قیمت کاربرددارد – روستایی در جنوب لبنان که غیرنظامیان آن در سال 1996 توسط رژیم صهیونیستی قتل عام شدند - قلب قرآن – مخترع تلفن 14. نگهبان چماق‌نقره‌ای – شماره - خاندان 15. ذره بنیادی – از افسران نیروی دریایی - نخست.

عمودی

 1. گودال –  دوستدار – گیاه زینتی آپارتمانی مناسب مناطق گرم و مرطوب 2. ذکاوت – منفذ - ضروری 3. مرطوب – یک خودمانی – از انواع روغن خوردنی - دهان 4.  دانشمند بزرگ ایرانی ملقب به معلم‌ثانی – زنبیل – برنج پخته 5. مستقیم خودمانی – بیماری مسری خطرناک دستگاه هاضمه – دشمن سرسخت 6. صفحه اینترنت – روادید – برخی از سموم بدن از این طریق دفع می‌شوند 7. توبه‌کننده – از روزگارش در می‌آورند - آدرس 8. فهمیدن – شهید نماد مقاومت سرافرازان خرمشهر- ظاهر ساختمان 9. وسیله – گاز نادر تبلیغاتی – حافظه سخت رایانه 10. صفت میوه مرغوب - «ستون»+«گریختن» - پسوند جمع فارسی 11. دفع مزاحمت – فوری - فراغت 12. قرض – مشقت - سروری 13. جای بلند – پایتخت تجاری سریلانکا – شگرد انجام کاری – پیشوند نداری 14. پرحرفی – دستاورد – شکم خودرو 15. ماه ششم – بچه گوسفند – نیمه‌گرم

برچسب ها :
ارسال دیدگاه