سارق تجهیزات دکل‌های مخابراتی دستگیر شد

سارق تجهیزات دکل‌های مخابراتی دستگیر شد


​​​​​​​سردار فرشید
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری سارق تجهیزات دکل‌های مخابراتی در شهرستان درمیان  خبر داد و گفت: با دستگیری یک سارق حرفه‌ای، پرده از 
60 فقره سرقت باتری دکل‌های مخابراتی برداشته شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه