بازگشت به اصول اعتقادی

بازگشت به اصول اعتقادی


باید به اصول اعتقادی بازگردیم. اگر امروزه کسی در توحید شبهه کرد حکم به ارتداد او می‌دهند، در نبوت نیز اگر کسی چه از شیعه و چه از اهل سنت ادعای نبوت کرد، اعدام می‌شود، در معاد و عدل هم نمی‌شود وارد شد چون باز به ارتداد می‌رسیم. پس تنها جایی که برای مدعیان دروغین باقی می‌ماند و می‌شود روی آن دست گذاشت، امامت است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه