درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی

درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی


آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم بود. وی از مبارزان علیه حکومت پهلوی و از یاران امام خمینی و بنیان‌گذار مؤسساتی مانند مکتب امیرالمؤمنین، مکتب توحید و مدارس مفید بود و دانشگاه مفید را در قم تأسیس کرد. وی بعد از انقلاب مناصب مختلفی را عهده دار بود. کتاب‌های متعدد فقهی به زبان عربی مانند فقه القضاء از آثار او است. وی در ۳ آذر ۱۳۹۵ش درگذشت.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه