موانع استفاده از نخبگان در مسئولیت‌های اجرایی برداشته می‌شود

موانع استفاده از نخبگان در مسئولیت‌های اجرایی برداشته می‌شود


سخنگوی دولت اعلام کرد براساس یکی از مصوبات روز گذشته هیئت وزیران، سخت‌گیری‌هایی که مانع از جوان‌گرایی می‌شود و به جوانان نخبه اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را نمی‌دهد، برداشته خواهد شد. بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: تمایزها و اولویت‌هایی برای جوانان در این مصوبه در نظر گرفته شده تا بتوان بیشتر از نخبگان جوان 
استفاده کرد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه