بی حجابی نمودی از ساختارهای سرمایه‌داری است

بی حجابی نمودی از ساختارهای سرمایه‌داری است


دکترمحمدرضا قائمی‌نیک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: مسئله اساسی نه در خود جریان بی‌حجابی که در سازوکارهایی مانند ساختار سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... است که مبتنی بر سرمایه‌داری اداره شود.
 بی‌حجابی که ما الان در جامعه می‌بینیم، به مثابه یکی از نمودهای دست چندم ساختارهای اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و... ماست.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه