رانت / سواد اقتصادی

رانت / سواد اقتصادی


​​​​​​​شکل‌گیری ارزش در اقتصاد یا محصول یک تلاش آگاهانه و عامدانه انسانی است که به واسطه تولید کالا یا خدمت مشخصی حاصل می‌شود، یا نتیجه یک نوع تفاوت و دسترسی به یک امتیاز مشخص است که به اصطلاح به آن رانت گفته می‌شود. در واقع در حالت دوم، بدون هر نوع تلاش فیزیکی مشخصی از سوی افراد، یک ارزش اقتصادی خلق می‌شود. بخش قابل توجهی از فرایند ازدیاد ثروت ملی در یک کشور تابع چگونگی خلق رانت‌های مختلف اقتصادی و توزیع آن است که شامل طیفی از نعمت‌های طبیعی و خدادادی تا انواع امتیازاتی مانند انواع یارانه، معافیت‌های مالیاتی، مجوزها و... است. چالش اصلی حکمرانی اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به الگوهای توزیع انواع رانت‌های موجود در اقتصاد بازمی‌گردد و تصمیم‌گیری درست می‌تواند به توزیع منصفانه‌تر و بهتر این رانت‌ها میان عاملان اقتصادی ختم شود و یا برعکس عرصه اقتصاد را به جولانگاه انواع فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی تبدیل کند. کارویژه دولت به کارگیری رانت‌های مختلف اقتصادی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه