ذخیره سدهای خراسان رضوی به ۲۱ درصد کاهش یافت

ذخیره سدهای خراسان رضوی به ۲۱ درصد کاهش یافت


​​​​​​​مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: با توجه به کاهش ۸ درصدی ذخیره آب در سدهای استان در سال آبی جدید نسبت به پارسال، در حال حاضر تنها ۲۱ درصد مخازن سد‌های استان پر آب است.
علیرضا طاهری افزود: حجم آب موجود در پشت سد‌های استان در سال گذشته ۴۵۰ میلیون مترمکعب بوده که امسال به ۳۳۱ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: حجم آب ورودی به سد‌های استان امسال 3/0 میلیون مترمکعب بوده است و این میزان در سال جدید نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.
طاهری با اشاره به میزان بارندگی‌ها در امسال بیان کرد: بر اساس آمار ایستگاه‌های مبنایی بارندگی‌ها در استان نسبت به متوسط بلندمدت ۱۰۰ درصد کاهش داشته است. کسری مخازن در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ۸۸۳میلیون مترمکعب بود که این میزان نسبت به بلندمدت هزار و 28 میلیون مترمکعب است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده، تأکید کرد: این آمار در هشت سال گذشته ۱۶ هزار حلقه چاه غیر مجاز بوده که با کمک تمام دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت بخش قضایی توانستیم موفق عمل کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه