جدول 8474

جدول 8474


​​​​​​​افقی

 1. نخستین امپراتور فرانسه لقب گرفت و بین سال‌های 1804 تا 1815میلادی براین کشور حکومت کرد 2. عقیم - نت منفی - محل نگهداری کالای تجارتی 3. لاستیک مرتجع - کودک اهل گردش - تمرینات منظم بدنی - ازمابهتران 4. کاهش - روانه‌شدن - لقب‌گرفته 5. عملی در زراعت برای بالابردن راندمان - دستی - نشانه 6. تیپا - جمله قرآنی - قیچی 7. آسمان - خجل - خفتان 8. چه‌وقت؟ - زردک - عصر و روزگار - الفبای آبادانی 9. فارسی زبان - اندرونی - آلمان قدیم 10. ریزاندام- فرزندفرزند - سرپرست 11. بام جهان - قبله اول مسلمین - جوازکسب 12. اشعه صنعتی - دشمن دیرینه پنیر - گیسو 13. صفحه اینترنت - پسران - خبرگزاری ایتالیایی - عدد رمز 14. شیوع این بیماری پس از واکسیناسیون سراسری کاهش شدیدی یافته - نقش هنری - جدال 15. بدنه - ناشکر - نوشیدنی

عمودی
 1. باختن در ورزش بوکس - شانه - فرشینه 2. بهبودی بیماری - می‌گویند پدرومادر ندارد - پایتخت سوئیس 3. خودکار انگلیسی - سخن‌گفتن - پذیرفتن - صوت شگفتی4. چینه دیوار - مطلع و باخبر - از سدهای تامین کننده آب شرب تهران 5. نام تعدادی از پادشاه ساسانی - نزول کلام خدا بر پیامبرش - لسان 6.تفتیش - سلطان جنگل - صده 7. حرف دهن‌کجی - گرامی - رودخانه مرزی 8. مخترع تلفن - فرومایه - حشره منفور خانگی - گونه برجسته 9.کشتی جنگی - خمیازه - یازده 10.تیراندازی - دارو - شاهزاده‌‎خانم 11.معما - ماه محبت - پیشکار 12.سوره 84 قرآن‌کریم با 24آیه - ساده‌لوح - تناوب زراعی 13. چاشنی قرمز - صفت سیب‌زمینی - شاعر نیشابوری - طلا 14. افسر - درخشان- دهان پرنده 15.زیرک - از چهارعمل اصلی ریاضیاتی - فقیر

برچسب ها :
ارسال دیدگاه