انّ اعجل الخیر ثواباً صله الرحم

انّ اعجل الخیر ثواباً صله الرحم


ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به انسان مى رسد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه