الغنی قلَّة ما تمنیک و الرضا بما یکفیک

الغنی قلَّة ما تمنیک و الرضا بما یکفیک


بى نيـازى، در كمـى آرزو و رضايت به چيزى است كه تو را كفايت مى كند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه