مواد مخدر در ردیف نخست جرایم خراسان جنوبی

مواد مخدر در ردیف نخست جرایم خراسان جنوبی


​​​​​​​نسایی؛  دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر در رتبه نخست جرایم در خراسان جنوبی است. در همین راستا طی یک سال گذشته ۷۸ تن مواد مخدر از قاچاقچیان در خراسان جنوبی کشف و ضبط شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه