منادی صبح قیامت

منادی صبح قیامت


​​​​​​​وقتی شخصی صدای مؤذن را به گفتن «الله اکبر» شنید، سزاوار است که در قلب خود خطور دهد که: منادی الهی در صبح قیامت، اعلام می کند که : ای افراد بشر، حاضر بشوید به عرصه قیامت برای قیام عندالله و حشر! و ندای مؤذن، مردگان عالم طبیعت را که درگورستان عالم مادی مدفون شده اند، احضار برای نماز می‌کند که آن هم قیام عندالله است.
(پندهای آسمانی، قم؛ نور معارف، 1396)

برچسب ها :
ارسال دیدگاه