تأکید استاندار بر تدوین اسناد توسعه ۸۰۵ روستا

خراسان جنوبی

تأکید استاندار بر تدوین اسناد توسعه ۸۰۵ روستا


​​​​​​​استاندار خراسان جنوبی گفت: مطالعه و تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ۸۰۵ روستا در خراسان جنوبی در دستور کار است.
به گزارش مهر، جواد قناعت با اشاره به ضرورت همراهی مدیران در تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی اظهار کرد: بر اساس تکالیف ارائه شده به دستگاه‌های متولی، باید در طول برنامه ششم توسعه، سالانه اسناد توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ۵ هزار روستا تدوین شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از این تعداد در طول برنامه ششم توسعه، ۵۸۰ روستاست، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه بیش از این رقم و به تعداد ۸۰۵ روستا در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ۱۲ اولویت پژوهشی تعیین شده توسط کارگروه مربوطه به دستور کار ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهسازی محیط‌های اسکان و بافت‌های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها؛ بر همراهی دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه